Kerngroep

De kerngroep

Evelyn Naalden
Verpleegkundig Specialist
TWB, Thuiszorg met Aandacht

Jelle Reijngoudt
Adviseur/projectleider wijkzorg
Zorg in Oktober

Mirjam de Leede
Verpleegkundig Specialist
Buurtzorg Nederland

Sanne Damen
Wijkverpleegkundige
Zuidzorg

Thea Ploeg
Wijkverpleegkundige
Buurtzorg Nederland