Kernteam

Het kernteam van Wijkverpleging.org

Sanne Damen
Wijkverpleegkundige
Zuidzorg

Mirjam de Leede
Verpleegkundig Specialist AGZ
Buurtzorg Nederland

Thea Ploeg
Wijkverpleegkundige
Buurtzorg Nederland

Jelle Reijngoudt
Lecturer Practitioner
Fontys Hogescholen