Kernteam

Het kernteam van Wijkverpleging.org

Sanne Damen
Wijkverpleegkundige
Zuidzorg

Mirjam de Leede
Verpleegkundig Specialist AGZ
Buurtzorg Nederland

Thea Ploeg
Wijkverpleegkundige
Buurtzorg Nederland

Heidi Romijnders
Wijkverpleegkundige
B
rabantzorg

Jelle Reijngoudt
Docent HBO Verpleegkunde
Fontys Mens en Gezondheid