Missie en visie

Ontstaan van Wijkverpleging.org

Wat in 2020 begon als een poging om de bestaande informatie rondom COVID-19 wat te ordenen, groeide uit tot een praktisch zorgpad voor de wijkverpleging over dit thema. Het zorgpad werd binnen de kortste keren honderden keren geraadpleegd door wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden IG vanuit alle hoeken van het land. De opzet van het zorgpad werd een kort, bondig en praktisch te gebruiken website. Dit in tegenstelling tot de landelijke standaarden, richtlijnen en protocollen, die vaak langer en minder praktisch zijn. Hierdoor zijn dit soort documenten minder leesbaar en toegankelijk voor de collega's in de wijkverpleging. Ook zijn veel documenten niet specifiek gemaakt voor de wijkverpleging; een zorgsector die zeer snel en sterk in ontwikkeling is. Om collega's in de wijkverpleging te ondersteunen bij het uniform werken middels het kwaliteitskader wijkverpleging, ontstond het idee om naast het zorgpad COVID-19 ook over andere onderwerpen zorgpaden op te stellen. Het aantal zorgpaden groeide snel, evenals het aantal collega's dat een bijdrage leverde aan de zorgpaden. Inmiddels zijn er verschillende zorgpaden online verschenen en organiseert Wijkverpleging.org twee maal per jaar een gratis webinar voor geïnteresseerden. De onderwerpen van de webinars zijn altijd gerelateerd aan het kwaliteitskader wijkverpleging en aan de zorgpraktijk.

De organisatie van Wijkverpleging.org

De organisatie achter Wijkverpleging.org is een unieke samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals vanuit zorgorganisaties verspreid over heel het land. Het kernteam van Wijkverpleging.org is de drijvende kracht achter de website, de zorgpaden en de webinars. De samenwerking tussen de leden van het kernteam is uniek te noemen, omdat de leden elkaar enkel digitaal ontmoeten om Wijkverpleging.org draaiende te houden. Wijkverpleging.org heeft geen formele structuur, geen management, geen juridische status en ook geen adres. Kleine kanttekening is er wel: onder de nieuwsbrieven/updates die per mail verzonden worden, moet volgens de wet- en regelgeving een fysiek adres zijn opgenomen. Het adres dat hierin staat opgenomen is het adres van Buurtzorg Nederland. Hier is voor gekozen, omdat de webinars worden georganiseerd vanuit de studio van Buurtzorg Nederland. Het kernteam van Wijkverpleging.org handelt echter op persoonlijke titel en belangeloos. Wijkverpleging.org is een organisatie voor en door professionals in de wijkverpleging: wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten AGZ in de wijkverpleging.

Het kernteam van Wijkverpleging.org

Het kernteam bestaat uit vier betrokken en enthousiaste collega's van verschillende zorgorganisatie. Het kernteam vind je hier.

Bijdragers en facilitators

Zonder bijdragers/schrijvers van de zorgpaden, zouden we geen zorgpaden opgesteld kunnen hebben. Door de tomeloze en belangeloze inzet van deze collega's, hebben we afgelopen jaren prachtige en professionele zorgpaden kunnen maken. De bijdragers vind je hier. Daarnaast hebben we regelmatig hulp van professionals die niet direct in de zorg werkzaam zijn, maar zich wel hard maken voor de wijkverpleging en een ondersteunende en faciliterende rol hebben achter de schermen bij Wijkverpleging.org. Deze facilitators vind je hier.

Disclaimer:We hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid :
  • De auteurs, alsmede de organisaties waar ze werken, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
  • De auteurs, alsmede de organisaties waar ze werken, zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.