Facilitators

Facilitators zijn ondersteunend aan de groep, brengen hun eigen expertise mee, maar zijn niet praktiserend in de wijkverpleging.
De volgende personen ondersteunen, op persoonlijke titel en belangeloos, dit initiatief:

Henri van Raalte
Projectmedewerker & filmmaker
Buurtzorg Nederland